PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

UPŘESNĚNÍ TERMÍNŮ ZVEŘEJŇOVÁNÍ A DORUČOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

CZVV zpřístupní školám výsledkové listiny 28. dubna 2017.  

Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách a na úřední desce školy.

Nepřijatí uchazeči, resp. zákonní zástupci nepřijatých uchazečů se mohou v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění, před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Mohou tak učinit nahlédnutím do spisu, a to v den zveřejnění seznamu v kanceláři ředitele školy. 

Rozhodnutí o přijetí bude možno vyzvednout v sekretariátu školy následující pracovní dny po zveřejnění seznamu.

Rozhodnutí o nepřijetí si může převzít osobně zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč v sekretariátu školy následující dva pracovní dny po zveřejnění seznamu. Třetí pracovní den po zveřejnění seznamu budou nepřevzatá rozhodnutí o nepřijetí odeslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

 

Všem uchazečům byla odeslána pozvánka a informace k přijímacím zkouškám.

Přijímací zkoušky se konají:

1. termín: 12. 4. 2017, 2. termín: 19. 4. 2017

Přijímací zkouška matematika, český jazyk a literatura od 8:30 (učebna a časový harmonogram jsou uvedeny v pozvánce).

Přijímací zkouška z tělesné zdatnosti (pro studijní obor Gymnázium) od 14:00 (učebna a čas jsou uvedeny v pozvánce) s sebou vezměte cvičební úbor.

Přijímací zkouška z hudebních dovedností (pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) od 14:00 (učebna a čas jsou uvedeny v pozvánce).

 

Všechny tyto informace jsou uvedeny v pozvánce a v kritériích přijímacího řízení.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2017

Střední škola zde

 

Kraj ocenil práci RNDr. Vlasty Beerové

článek zde

 

 

 

Badminton

Ve dnech 3.4. a 4.4. se u nás ve se u nás ve škole odehrály turnaje v badmintonu. V pondělí 3.4. se hrál turnaj hochů a smíšených dvojic a v úterý 4.4. hrály dívčí dvojice. V pondělí odehrálo 15 dvojic 30 utkání v základních skupinách  a poté se rozehrály zápasy ve vyřazovacích bojích. Po pěkných utkáních a vyrovnaných zápasech bylo pořadí následující: 1. Mašek, Drahošová 2. Jedlička, Kompit 3. Šíbl, Steiner 4. Říha, Halapej.  V úterý se 19 dvojic utkalo ve 36 utkáních v základních skupinách. Do play off postoupilo 16 dvojic. Ve vyřazovacích bojích byl vidět krásný dívčí badminton. Zápas o 1.místo i zápas o 3. místo měly parametry světového badmintonu:-)Pořadí v turnaji dívek: 1. Gottwaldová, Šlechtová 2. Mátlová, Sebjánová 3. Machalcová, Drahošová 4. Zrnová, Kostlivá.

fotografie zde

 

 

 

MČR středních škol ve volejbale

Ve dnech 20. a 21.3. 2017 spolupořádala naše škola Mistrovství republiky středních škol ve volejbale. Akce se konala v Hale míčových sportů. V turnaji se představilo 6 chlapeckých a 6 dívčích družstev. Všechna družstva prošla z okresních kol, přes krajská  kola a kvalifikace až do finálového turnaje, takže byl vidět skvělý volejbal.20.3 se odehrála utkání v základních skupinách a 21.3. už se hrála finálová část turnaje o umístění. Družstvo našich dívek i přes dobré výkony prohrálo v základní části obě utkání a tak druhý den už hrála děvčata jediný zápas a o to o 5. místo. V tom porazila soupeřky ze Žďáru nad Sázavou. Konečné 5. místo v republice je pro nás velkým úspěchem. Sestava našich děvčat : Bicanová, Drahošová, Dršková, Schmidová, Zelinová, Kejzarová, Fuksová, Pařízková. Celkově turnaj dívek vyhrálo Gymnázium J. Wolkera Prostějov a kategorii chlapců vyhrálo družstvo Gymnázium Brno Křenová. Organizačně se turnaj povedl. O družstva bylo postaráno jak z hlediska dobrého ubytování tak i pitného režimu a k dispozici byly i svačinky v hale:-). Na zahájení turnaje zazpíval školní sbor, pod vedením Mgr.Lady Duspivové,  státní hymnu ČR, což se setkalo s velkým úspěchem. Myslím, že naše škola může být spokojená s předvedenou organizací i s předvedenou hrou děvčat. 

Fotografie zde

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY středa 29. 3.
Podrobnosti: zde

 

 

 

 

 

PREZENTACE ŠKOLY zde


© 2008 Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, p. o. || Havai - tvorba www stránek