27. a 28. 8. 2019

Žák bude skládat opravnou zkoušku z učiva 2. pololetí školního roku 2018/2019 předmětu, z kterého byl klasifikován nedostatečně.

Žák může skládat opravnou zkoušku, pokud má dokončenou klasifikaci za 2. pololetí.

Rozpisy zde