Setkání rodičů žáků 1. ROČNÍKŮ a učitelů naší školy se uskuteční v pátek 8. 9. 2017 ve 14, 30 hodin v budově školy.

Program:      1.  Setkání vedení školy s rodiči    14,30 -  15,00  (aula)                                                              

                        2.  Informace třídních učitelů         15,00  - 15,15  (kmenové třídy dle rozpisu)                        

                        3.  Informace vyučujících                15,15  - 16,00

 INFORMACE O ISIC ZDE                     

Vaše účast na setkání pomůže nám všem v plnění společného úkolu, kterým je výchova a vzdělávání vašich dětí.

Těšíme se na setkání s vámi.

                                                                                       Bohuslav Peroutka, v.r.

                                                                                       ředitel školy