Poslední možný termín pro odevzdání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU JE 15. 5. 2019.

Dnes 7. 5. 2019 byla odeslána nepřevzatá ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ.