TERMÍN PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK JPZ(8.6.2020), ŠPZ(3. a 5.6.2020)

 Uchazečům, kteří v přihlášce uvedli svůj email byla na tento email dne 18. 5. 2020 zaslána pozvánka ke konání jednotné přijímací zkoušky.

Všem uchazečům budou Pozvánky k JPZ, ŠPZ a informace k přijímacímu řízení zaslány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Řádný termín JPZ se bude konat 8. června 2020

Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu

Časový harmonogram konání JPZ zde

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná JPZ v náhradním termínu 23. 6. 2020. 

 

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

pouze pro obory GYMNÁZIUM (zkouška z tělesné zdatnosti) a PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (zkouška z hudebních dovednostní a logopedických kompetencí)

První řádný termín ŠPZ se bude konat 3. června 2020 pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naší školu jako první v pořadí.

Druhý řádný termín ŠPZ se bude konat 5. června 2020 pro uchazeče, kteří uvedli na přihlášce naší školu jako druhou v pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, koná ŠPZ v náhradním termínu: první náhradní termín 19. 6. 2020, druhý náhradní termín 22. 6. 2020

 

Pozvánky k JPZ, ŠPZ a informace k přijímacímu řízení budou zaslány všem uchazečům v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

Informace k přijímacímu řízení podá Mgr. Lenka Šebestová

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

telefon: 736 514 069 

 

Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020