Ve školním roce 2019/2020 nebudeme otvírat  dálkovou ani denní formu studijního oboru Sociální pedagogika.