Seznam literatury 2019/20

31. 3. 2020 je nejzazší datum, dokdy může žák předat řediteli školy svůj Seznam literárních děl pro školní rok 2019/2020.

Seznam odešlete prostřednictvím formuláře zde.

Na email uvedený ve formuláři Vám přijde seznam Vámi vybraných knih. Pokud používáte email na SEZNAMU je nutné "srolovat" až dolů a zvolit DALŠÍ -> ULOŽIT CELOU ZPRÁVU. V uloženém souboru budete mít zaškrtnutá Vámi zvolená díla.

 

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Žák vybírá 20 literárních děl.

Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla.

Světová a česká literatura 19. století  min. 3 literární díla.

Světová literatura 20. a 21. století  min. 4 literární díla.

Česká literatura 20. a 21. století  min. 5 literárních děl.

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

 

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.