Základní pedagogické dokumenty vyššího odborného studia oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, vzdělávacího programu 75-32-N/06. Sociální pedagogika jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

Školní řád VOŠ

Vzdělávací program sociální pedagogika 2012 - 2018

Profil absolventa

 

Individuální vzdělávací plány

VOS IVP žádost