Suplování:   Úterý 23.4.2019

datum výpisu: 17.4.2019 (21:36)

Nepřítomné třídy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.L

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

MZ

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Andrová Blanka (SA)

           

..

..

 

Batrlová Kateřina (SA)

           

-

-

 

Berger Martin (S)

           

..

..

-

Berger Martin (M)

 

..

-

-

Bs

..

     

Biskupová Lenka (SA)

           

..

-

 

Březinová Alena (M)

     

-

Bs

     

Březinová Alena (SA)

           

-

..

 

Duspivová Lada (SA)

           

-

-

 

Franková Iveta (SA)

           

..

-

 

Haladová Jana (PedD)

       

..

..

..

-

-

Hniličková Hana (SA)

           

-

-

 

Houdková Věra (LP)

   

Tr

Ky

Hg

       

Houdková Věra (SA)

           

-

-

 

Hrušková Eva (M)

               

-

Hrušková Eva (SA)

           

-

-

 

Chládková Alena (SA)

           

-

-

 

Jansová Dana (SA)

           

-

-

 

Jurnečka Ivo (SA)

           

-

>>

 

Jurnečková Ivana (SA)

           

-

..

 

Kapsová Veronika (SA)

           

-

-

 

Kostka Stanislav (SA)

           

-

-

 

Kozlová Šárka (SA)

           

-

-

 

Kynclová Petra (SA)

           

..

>>

 

Mašata Hynek (SA)

           

-

-

 

Mašek Vít (SA)

           

..

..

 

Mikulová Jitka (PedD)

       

..

Fr

..

-

-

Pachtová Romana (M)

     

..

-

-

     

Pachtová Romana (SA)

           

-

>>

 

Pajanková Naděžda (SA)

           

..

..

 

Peroutka Bohuslav (M)

               

-

Peroutka Bohuslav (SA)

           

-

-

 

Plhová Eva (M)

     

Ma

-

-

     

Plhová Eva (SA)

           

..

..

 

Puškášová Hedvika (N)

....

..

An

-

-

-

-

..

..

Rezková Marie (M)

               

-

Rohlová Lenka (SA)

           

..

-

 

Straková Marcela (SA)

           

-

-

 

Surová Soňa (SA)

           

-

-

 

Šafaříková Radka (M)

               

-

Šafaříková Radka (SA)

           

-

-

 

Šebesta Pavel (M)

               

-

Šebesta Pavel (SA)

           

-

-

 

Šebestová Lenka (SA)

           

-

-

 

Šleisová Ljuba (SA)

           

..

..

 

Šmehlíková Milena (SA)

           

-

-

 

Trapp Lukáš (SA)

           

-

-

 

Týnková Zuzana (SA)

           

..

..

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Andrová Blanka

3.hod

supl. (Pš N)

PSY

1.S

(309)

 
 

5.hod

navíc

PPSV

2.V

(203)

 
 

6.hod

navíc

PPSV

2.VD

   
 

9.hod

odpadá

PEP

4.P (P3)

 

zrušeno

Batrlová Kateřina

2.hod

výměna <<

ZEM

2.P

(110)

z 24.4. 2.hod

Bilinská Anna

5.hod

změna

CJL

3.S

(226)

 
 

9.hod

odpadá

DEJ

2.P

 

zrušeno

Biskupová Lenka

5.hod

změna

ANJ

1.P (1)

(218)

 
 

5.hod

spojeno (Bře M)

ANJ

1.P (N4)

(218)

 

Franková Iveta

1.hod

přesun >>

CHE

3.G

 

na 24.4. 1.hod

 

6.hod

supl. (Mi PedD)

CHE

1.L

(207)

 
 

6.hod

odpadá

IVT

4.L (HT)

 

maturitní zkoušky

 

9.hod

přesun >>

CHE

2.G

 

na 26.4. 3.hod

Haladová Jana

5.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Hegedüšová Irena

5.hod

supl. (Hou LP)

ANJ

2.S (1)

(110)

 

Hniličková Hana

9.hod

odpadá

DVM

3.PB (V)+

 

zrušeno

Hrušková Eva

1.hod

přesun >>

RSS

2.S

 

na 25.4. 3.hod

Chládková Alena

2.hod

přesun <<

CJL

4.S

(206)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

CJL

4.S

 

na 2.hod

Jansová Dana

1.hod

změna

ANJ

4.G (A2)+

(204)

 

Jurnečka Ivo

2.hod

přesun >>

MAT

2.S

 

na 26.4. 1.hod

 

5.hod

přesun <<

FYZ

2.G

(113)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

FYZ

2.G

 

na 5.hod

Jurnečková Ivana

6.hod

spojeno (Bře M)

HHN

3.PA (V)

(416)

 

Kynclová Petra

2.hod

přesun >>

ZEM

3.G

 

na 25.4. 1.hod

 

4.hod

supl. (Hou LP)

TEV

2.P (2)

(VT)

 
 

6.hod

přesun <<

TEV

2.G (Dív)

(P)

z 8.hod

 

9.hod

odpadá

ZEM

4.G

 

zrušeno

Mašek Vít

2.hod

přesun <<

TEV

3.G (Chl)

(mim)

z 9.hod

 

4.hod

spojeno (Ph M)

TEV

3.G (Dív)

(mim)

 
 

9.hod

přesun >>

TEV

3.G (Chl)

 

na 2.hod

Mikulová Jitka

5.- 9. hod Obecný pedagogický dozor

Pachtová Romana

1.hod

přesun <<

VYV

2.S

(303)

z 8.hod

 

2.hod

přesun <<

VYV

2.S

(303)

z 9.hod

 

9.hod

přesun >>

VYV

2.S

 

na 2.hod

Pajanková Naděžda

9.hod

odpadá

DVM

3.PB (T)+

 

zrušeno

Plhová Eva

1.hod

přesun <<

ZSV

3.G

(116)

z 24.4. 7.hod

 

2.hod

přesun <<

TEV

3.G (Dív)

(mim)

z 9.hod

 

2.hod

odpadá

SVS

4.L (O)

 

maturitní zkoušky

 

3.hod

odpadá

ZSV

4.L

 

maturitní zkoušky

 

9.hod

přesun >>

TEV

3.G (Dív)

 

na 2.hod

Rohlová Lenka

9.hod

odpadá

VVM

3.PB (H)+

 

zrušeno

Surová Soňa

2.hod

výměna >>

PSY

2.P

 

na 24.4. 2.hod

Šafaříková Radka

6.hod

přesun <<

AVT

4.S (2)

(K113)

z 24.4. 8.hod

Šleisová Ljuba

1.hod

navíc

SPSV

2.V

(203)

 
 

9.hod

odpadá

PEP

4.P (P1)

 

zrušeno

Šmehlíková Milena

1.hod

odpadá

ANJ

4.L (A1)

 

maturitní zkoušky

Trapp Lukáš

3.hod

supl. (Hou LP)

TEV

1.P (2)

(mim)

 

Týnková Zuzana

9.hod

odpadá

PEP

4.P (P2)

 

zrušeno

Bráborec Pavel

2.hod

navíc

SMAV

2.VD

   
 

3.hod

navíc

SMAV

2.VD

   
 

4.hod

navíc

SMAV

2.VD

   

Pavlásek František

8.hod

navíc

SPPV

2.VD

   
 

9.hod

navíc

SPPV

2.VD

   

Změny v rozvrzích tříd:

1.G

7.hod

CHE

   

odpadá

 

(Fr)

1.L

6.hod

CHE

 

(207)

supluje

Franková Iveta

(Mi)

1.P

3.hod

TEV

2

(mim)

supluje

Trapp Lukáš

(Hou)

 

5.hod

ANJ

1

(218)

změna

Biskupová Lenka

 
 

5.hod

ANJ

N2

(218)

spojí

Biskupová Lenka

(Bg)

 

5.hod

ANJ

N4

(218)

spojí

Biskupová Lenka

(Bře)

 

7.hod

HVM

   

odpadá

 

(Bs)

1.S

3.hod

PSY

 

(309)

supluje

Andrová Blanka

(Pš)

2.G

5.hod

FYZ

 

(113)

přesun <<

Jurnečka Ivo

z 5.hod

 

5.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

6.hod

TEV

Dív

(P)

přesun <<

Kynclová Petra

z 8.hod

 

8.hod

TEV

Dív

 

přesun >>

 

na 6.hod

 

9.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 26.4. (Pá) 3.hod

2.L

2.hod

NEJ

Nz1

 

odpadá

 

(Bg)

 

6.hod

SHV

H

 

odpadá

 

(Bg)

 

7.hod

SVV

V

 

odpadá

 

(Ro)

 

7.hod

STV

T

 

odpadá

 

(Ky)

 

7.hod

SHV

H

 

odpadá

 

(Bg)

2.P

2.hod

ZEM

 

(110)

výměna <<

Batrlová Kateřina

z 24.4. (St) 2.hod

 

2.hod

PSY

   

výměna >>

 

na 24.4. (St) 2.hod

 

4.hod

TEV

2

(VT)

supluje

Kynclová Petra

(Hou)

 

5.hod

VVM

1

 

odpadá

 

(Hl)

 

7.hod

DVM

2

 

odpadá

 

(Pk)

 

8.hod

HHN

N1

 

odpadá

 

(Já)

 

8.hod

HHN

N3

 

odpadá

 

(Bg)

 

8.hod

DVM

2

 

odpadá

 

(Pk)

 

9.hod

DEJ

   

odpadá

 

(Bi)

2.S

1.hod

VYV

 

(303)

přesun <<

Pachtová Romana

z 8.hod

 

1.hod

RSS

   

přesun >>

 

na 25.4. (Čt) 3.hod

 

2.hod

VYV

 

(303)

přesun <<

Pachtová Romana

z 9.hod

 

2.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 26.4. (Pá) 1.hod

 

5.hod

ANJ

1

(110)

supluje

Hegedüšová Irena

(Hou)

 

8.hod

VYV

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

9.hod

VYV

   

přesun >>

 

na 2.hod

2.V

1.hod

SPSV

 

(203)

navíc

Šleisová Ljuba

 
 

2.hod

SMAV

 

(203)

navíc

Bráborec Pavel

 
 

3.hod

SMAV

 

(203)

navíc

Bráborec Pavel

 
 

4.hod

SMAV

 

(203)

navíc

Bráborec Pavel

 
 

5.hod

PPSV

 

(203)

navíc

Andrová Blanka

 
 

6.hod

PPSV

 

(203)

navíc

Andrová Blanka

 
 

8.hod

SPPV

 

(203)

navíc

Pavlásek František

 
 

9.hod

SPPV

 

(203)

navíc

Pavlásek František

 

2.VD

1.hod

SPSV

   

navíc

Šleisová Ljuba

 
 

2.hod

SMAV

   

navíc

Bráborec Pavel

 
 

3.hod

SMAV

   

navíc

Bráborec Pavel

 
 

4.hod

SMAV

   

navíc

Bráborec Pavel

 
 

5.hod

PPSV

   

navíc

Andrová Blanka

 
 

6.hod

PPSV

   

navíc

Andrová Blanka

 
 

8.hod

SPPV

   

navíc

Pavlásek František

 
 

9.hod

SPPV

   

navíc

Pavlásek František

 

3.G

1.hod

ZSV

 

(116)

přesun <<

Plhová Eva

z 24.4. (St) 7.hod

 

1.hod

CHE

   

přesun >>

 

na 24.4. (St) 1.hod

 

2.hod

TEV

Dív

(mim)

přesun <<

Plhová Eva

z 9.hod

 

2.hod

TEV

Chl

(mim)

přesun <<

Mašek Vít

z 9.hod

 

2.hod

ZEM

   

přesun >>

 

na 25.4. (Čt) 1.hod

 

4.hod

TEV

Dív

(mim)

spojí

Mašek Vít

(Ph)

 

8.hod

FYZ

   

přesun >>

 

na 24.4. (St) 3.hod

 

9.hod

TEV

Dív

 

přesun >>

 

na 2.hod

 

9.hod

TEV

Chl

 

přesun >>

 

na 2.hod

3.L

6.hod

SVV

V

 

odpadá

 

(Hl)

 

6.hod

SHV

H

 

odpadá

 

(Bg)

 

7.hod

TEV

DT

 

odpadá

 

(Ma)

 

7.hod

SVV

V

 

odpadá

 

(Hl)

 

7.hod

SHV

H

 

odpadá

 

(Bg)

3.PA

6.hod

HHN

V

(416)

spojí

Jurnečková Ivana

(Bře)

 

7.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Mi)

 

8.hod

HHN

T

 

odpadá

 

(Bře)

 

9.hod

DVM

T

 

odpadá

 

(Pk)

 

9.hod

DVM

V

 

odpadá

 

(Hn)

 

9.hod

VVM

D

 

odpadá

 

(Ro)

 

9.hod

VVM

H

 

odpadá

 

(Ro)

3.PB

8.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Ph)

 

9.hod

VVM

D

 

odpadá

 

(Ro)

 

9.hod

VVM

H

 

odpadá

 

(Ro)

 

9.hod

DVM

T

 

odpadá

 

(Pk)

 

9.hod

DVM

V

 

odpadá

 

(Hn)

3.S

5.hod

CJL

 

(226)

změna

Bilinská Anna

 
 

8.hod

ZAP

   

odpadá

 

(Pš)

 

9.hod

ZAP

   

odpadá

 

(Pš)

4.G

1.hod

ANJ

A2

(204)

změna

Jansová Dana

 
 

5.hod

RUJ

Rz

 

odpadá

 

(Mi)

 

7.hod

ZSV

   

odpadá

 

(Ph)

 

8.hod

TEV

   

odpadá

 

(Ma)

 

9.hod

ZEM

   

odpadá

 

(Ky)

4.L

1.- 9. hod maturitní zkoušky

4.P

7.hod

PEP

P1

 

odpadá

 

(Šl)

 

7.hod

PEP

P2

 

odpadá

 

(Tý)

 

7.hod

PEP

P3

 

odpadá

 

(An)

 

8.hod

PEP

P1

 

odpadá

 

(Šl)

 

8.hod

PEP

P2

 

odpadá

 

(Tý)

 

8.hod

PEP

P3

 

odpadá

 

(An)

 

9.hod

PEP

P1

 

odpadá

 

(Šl)

 

9.hod

PEP

P2

 

odpadá

 

(Tý)

 

9.hod

PEP

P3

 

odpadá

 

(An)

4.S

2.hod

CJL

 

(206)

přesun <<

Chládková Alena

z 6.hod

 

2.hod

PSY

   

odpadá

 

(Pš)

 

6.hod

AVT

2

(K113)

přesun <<

Šafaříková Radka

z 24.4. (St) 8.hod

 

6.hod

CJL

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři