26. a 27. 8. 2021

Žák bude skládat opravnou zkoušku z učiva 2. pololetí školního roku 2020/2021 předmětu, z kterého byl klasifikován nedostatečně.

Žák může skládat opravnou zkoušku, pokud má dokončenou klasifikaci za 2. pololetí.

Rozpisy zde