Naše škola vydává svým žákům a studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC.

Jak si ISIC objednat?

Žáci 1. ročníků si mohou již s předstihem během prázdnin stáhnout a vyplnit žádost o vydání průkazu ISIC (u žáků mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a spolu s fotografií průkazového formátu (bude žákovi vrácena) a poplatkem 350 Kč ji donést do školy. Hotový průkaz bude vydán při zahájení školního roku.

Všichni žáci 1. ročníků, kteří si o průkaz ISIC nezažádají již během školních prázdnin, tak učiní nejpozději při zahájení školního roku, tzn., že 1. září si s sebou přinesou vyplněnou žádost (popř. podepsanou zákonným zástupcem), průkazové foto a poplatek 350 Kč.

Žádost o vydání průkaz ISIC zde.