Před zahájením třídních schůzek vás zveme v 15,30 hod na hudební vystoupení našich žáků v hale školy.

Program zde