Od 5. 10. 2020 

bude probíhat výuka distančně dle rozvrhu upraveného v suplování. V čas daný AKTUÁLNÍM rozvrhem se spojí žák s vyučujícím prostřednictvím Teams. Organizaci vyučování daného předmětu určuje vyučující.

 

 

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 4/2020

ze dne 30.09.2020, s účinností ode dne 05.10.2020 od 00:00 hod. do 18.10.2020 do 23:59 hod. nařizuje následující mimořádné opatření při epidemii na území Karlovarského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.