Výuka po prázdninách od 8. 3. 2021 bude probíhá STÁLE DISTANČNÍM ZPŮSOBEM dle aktuálního rozvrhu - SUPLOVÁNÍ. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

Střední školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. 

I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

  • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

A NADÁLE JE POVOLENO:

  • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
  • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob
  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.
(Opravné a náhradní zkoušky na naší škole budou realizovány zkoušející, žák ve škole a předseda a místopředseda on - line (Teams)
Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021.
Opatření ve školství se od pondělí 15.2.2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

dodatek k maturitní zkoušce zde

dodatek k jednotné přijímací zkoušce (navýšení času) zde

Usnesení vlády č. 129 ze dne 14. 2. 2021 zde

více ZDE