Výpis z vysvědčení za první pololetí bude žákům předán první den, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Žák a zákonný zástupce žáka jsou o výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI.