Testování uchazečů              

Termín JPZ a ŠPZ

3. a 4. května 2021 termín JPZ a ŠPZ

POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE bude uchazečům zaslána nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky, tj. 19. 4. 2021.

více informací zde