Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 nebude realizováno

Doposud nebyla projednána žádost o akreditaci vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika akreditační komisí MŠMT.

Předpokládané zahájení studia v tomto vzdělávacím programu bude ve školním roce 2022/2023 v obou formách vzdělávání.