Dne 4. 6. 2021 vyhlásil ředitel školy volby do školské rady na období 2021 až 2024.

Informace o místě, způsobu a datu konání naleznete zde.