Ve školním roce 2020/2021 nebudeme otvírat  dálkovou ani denní formu studijního oboru Sociální pedagogika.