Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení VOŠ zde