Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace                          
icon +420 354 224 711

PROJEKTY

SPgŠ, G a VOŠ KV je příjemcem podpory EU DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY -  „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Od 1. 8. 2012 se naše škola zapojila do projektu financovaného z ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Od 2.1.2009 realizuje naše škola projekt financovaný z ESF prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Kontakt

Lidická 455/40
360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 711
fax: 353 234 596
e-mail: info@pedgym-kv.cz
Bankovní spojení:
19-5994340257/0100
IČO: 49753789
IZO: 600009122
ID datové schránky: atet4pc

více kontaktů

Mapa