Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823,

Platnost projektu: 01.09.2020 - 31.08.2023
 
Finanční dotace: 99 740 499.00 Kč (z toho 1 997 322,60 Kč pro SPgŠ, G a VOŠ KV, p.o.)
 
Typ účasti: finanční partner
 
Aktivita realizovaná SPgŠ, G a VOŠ KV: A1 Středisko pedagogické praxe
  
Cíl: Rozvoj a podpora specifických a profesních dovedností budoucích i současných pedagogů, utváření a podpora jejich pedagogického myšlení a profesních postojů. Konfrontace pedagogické teorie s pedagogickou realitou.
 
Garant projektu: Mgr. Lenka Šebestová