Škola je spolupracujjící organizací projektu REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraj.