EU

 

Název projektu: Rozvoj jazykových dovedností studentů a učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0463

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy  a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 

Klíčové aktivity:

1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

V rámci této aktivity byly v srpnu 2015 realizovány tři výjezdy pedagogických pracovníků - do Velké Britínie (Devon), na Maltu (Valletta) a do Rakouska (Vídeň)

 

2. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

V rámci této klíčové aktivity proběhly dva výjezdy žáků naší školy - do SRN a VB.

Jazykově-vzdělávací pobyt v Německu - Berlině - proběhl v termínu 18.- 22.10.2015, zúčastnilo se ho 15 žákyň.

Do Velké Británie - Londýna - vycestovalo 31 žáků v termínu 15.- 21.11.2015.

 

Podrobnější informace o realizaci projektu naleznete ve zprávě o ukončení projektu:

zprava_o_ukonceni_projektu.doc