Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady_2021

 
Seznam kandidátů do školské rady bude zveřejněn zde 

Informace ke školské radě budou zveřejněny zde 

Zletilí žáci a studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit online pomocí systému Bakaláři 25. 6. 2021 od 8:00 do 24:00 hodin.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit online pomocí systému Bakaláři 25. 6. 2021 od 8:00 do 24:00 hodin.

 

Výsledky voleb budou zveřejněny zde

FORMULÁŘE

Návrh kandidáta 

Prohlášení kandidáta

 

Členové školské rady 2017_2020