Vzdělávání podle IVP - žádost

Vzdělávání podle PPP - žádost

Klasifikace v náhradním termínu - žádost

Opakování ročníku - žádost

Přerušení vzdělávání - žádost

Přestup z jiné školy - žádost

Přijetí do vyššího ročníku - žádost

Souhlas o převoz - žádost

Souhlas se zveřejňováním osobních údajů - žádost

Uvolnění z TEV - žádost

Uvolění z vyučování - žádost

Vystavení duplikátu vysvědčení - žádost

Změna jazyka - žádost

Změna oboru vzdělání - žádost

ISIC - žádost

 

FORMULÁŘE

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí - formulář

Oznámení o zanechání vzdělávání - formulář

Přihláška ke studiu (denní forma vzdělávání) - formulář

Stažení přihlášky k přijímacímu řízení - formulář

 

EUROPASY

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení. 

Pro absolventy ve školním roce 2022/2023 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2021/2022 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2020/2021 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2019/2020 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2018/2019 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2017/2018 - zde

Pro absolventy ve školním roce 2016/2017 - zde 

 

ŽÁDOSTI A FORMULÁŘE PRO STUDENTY VOŠ - zde