Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
+420 354 224 711

Praktické maturitní zkouška budou probíhat dle rozpisů

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. 

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, vyplněním tohoto formuláře PŘIHLÁŠENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE Z CJL, ANJ o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.
Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen z cizího jazyka, případně obě.
Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní. Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky
z českého jazyka a literatury nebo/z cizího jazyka).
Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1 až 4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy. Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí.

V tomto článku naleznete základní informace, maturitní témata, doporučenou literaturu a přihlášku. Přihláška k maturitní zkoušce musí být podána nejpozději do 2. prosince 2019.

Odkaz na stránky CERMATU zde.

Testy na InspIS SETmobile

Více informací zde.

Všechna čísla maturitního zpravodaje ke stažení zde

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky zde

Kontakt

Lidická 455/40
360 01 Karlovy Vary
Najdete nás NA MAPĚ
tel: 354 224 711
fax: 353 234 596
e-mail: info@pedgym-kv.cz
Bankovní spojení:
19-5994340257/0100

více kontaktů

Mapa

Facebook

Živý kraj

Karlovarský kraj