Seznam předmětu pro profilovou MZ 2021

Na základě Opatření obecné povahy maturitní zkoušky, odst. XII., č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021

- se nebude konat písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná zkouška z anglického jazyka

- ředitel školy upravuje témata pro praktickou část profilové maturitní zkoušky.

Všechny úpravy naleznete ve složkách. Stručný přehled úprav naleznete zde

MT_GYMNÁZIUM_2021 (Příloha č. 1G)

MT_PEDAGOGICKÉ_LYCEUM_2021 (Příloha č.1L)

MT_PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA_2021 (Příloha č. 1P)

MT_SOCIÁLNÍ ČINNOST_2021 (Příloha č.1S)

JMZ_2021 (Příloha č. 1J)

Maturitní seznam literárních děl_GYMNÁZIUM (Příloha č. 2G)

Maturitní seznam literárních děl_PEDAGOGICKÉ LYCEUM (Příloha č. 2L)

Maturitní seznam literárních děl_PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (Příloha č. 2P)

Maturitní seznam literárních děl_SOCIÁLNÍ ČINNOST (Příloha č. 2S)

Pravidla pro sestavení literárních děl žáka_2021 (Příloha č.3)