Absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru učitelství pro mateřské školy, kteří chtějí působit jako vychovatelé, mohou získat požadovanou kvalifikaci vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na vychovatelství.

Absolventky vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vychovatelství, které chtějí získat kvalifikaci učitelky mateřské školy, ji mohou získat vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětu pedagogika se zaměřením na předškolní věk.

Zájemci o vykonání maturitní zkoušky mohou kontaktovat Mgr. Lenku Šebestovou (354 224 713, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Přihláška k maturitní zkoušce musí být podána nejpozději do 1. prosince 2022.

Přihláška k maturitní zkoušce zde.

Dle ustanovení § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších předpisů se za konání jednotlivé zkoušky platí úplata 2 000,- Kč za každou zkoušku.

Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky poukáže tuto částku na účet školy.

V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.

 

 

číslo účtu: 19-5994340257/0100

variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

zpráva pro příjemce: JMZ + příjmení uchazeče

 

Témata pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde.

Literatura zde.

Pedagogika 1. 2. 3. 4. ročník.

 

K přihlášce je nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

V případě zájmu Vám mohou poskytnout konzultace pedagogové:

Andrová Blanka, PaedDr.  354 224 725, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Šleisová Ljuba, PhDr.  354 224 725, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.