fotografie zde

 

S bližšími informacemi o samotné akci a jednotlivými příběhy se můžete seznámit na webové stránce: https://www.amnesty.cz/maraton/ a rovněž v hodinách anglického jazyka. Vaším úkolem je vybrat si jeden z příběhů, v daný den společně s ostatními studenty přepsat dopis a přispět 40 korunami na koupi známky.

Clovis--karta-pipadu.pdf

Mahadine--karta-pipadu.pdf

Ni--karta-pipadu.pdf

Shackelia--karta-pipadu.pdf

Xulhaz--karta-pipadu.pdf

karta-ppadu---Farid-a-Issa.pdf

Vzorové dopisy:

Clovis--vzorov-dopis.pdf

Mahadine--vzorov-dopis.pdf

Ni--vzorov-dopis.pdf

Shackelia--vzorov-dopis.pdf

Xulhaz--vzorov-dopis.pdf

Farid--Issa--vzorov-dopis.pdf