Svou kreativitu a nadšení předvedla v minulém týdnu skupinka žákyň ze 3.P. Veronika Poslová napsala scénář k Mikulášské besídce a celá skupina v rámci průběžné pedagogické praxe nacvičila pásmo pro mateřské školy. K dokonalosti provedení dopomohla podpora paní učitelky BcA. Naděždy Pajankové. V týdnu od 4. - 8. 12.2017 navštívil Mikuláš s čerty a anděly MŠ Barevnou školku v Doubí, MŠ Na kopečku v Drahovicích a MŠ Cestičku – E. Destinové. Děkujeme paním učitelkám z MŠ za důvěru, zázemí (někde bylo i napečeno :-)) a v neposlední řadě za krásnou zpětnou vazbu.

fotografie zde