v mezipředmětových vztazích, do kterého se zapojili učitelé dějepisu, základů společenských věd, výtvarné, hudební a dramatické výchovy a českého jazyka. Pedagogové a studenti tříd 2.L, 3.P, 1.S, 1.L touto akcí uctili památku obětí holocaustu a ukázali, že připomenutí tohoto tématu lze pojmout různými způsoby. Vzácnými hosty, kteří studentům vyprávěli své osudy, byli MUDr. Jarmila Weinbergerová, JUDr. Gabriel Százs, Ing. Jan Spira a Ing. Hanuš Hron.

Program: Holocaust v mezipředmětových vztazích (ZSV, DEJ, VYV, HUV, DRV, CJ)

  1. Hudebně – recitační pásmo „ŠOA“ – 2.L, 1.S, 1.L - Martin Berger, Jitka Mikulová
  2. Vernisáž výstavy prací studentů 2.L - Jana Haladová
  3. Scénická kompozice „Mám se dobře“ – 3.P – Naďa Pajánková

     Beseda s pamětníky - MUDr. Jarmila Weinbergerová, JUDr. Gabriel Szász, Ing. Jan Spira, Ing. Hanuš Hron 

FOTOGRAFIE zde

VIDEO zde