Výchovně-vzdělávací akce pro děti I.stupně základních škol „Sportovní den s Ajaxem a strážníkem Pavlem“, kterou připravuje Městská policie Karlovy Vary v součinnosti s Policií ČR. Letošního ročníku konaného 7.6. na sportovišti ZŠ Krušnohorská se zúčastnilo 320 dětí 14 základních škol z Karlových Varů a okolí. Vaše studentky nám velmi pomohly s organizací a pěkně pracovaly s dětmi na stanovištích s vědomostními či dovednostními úkoly.

Poděkování patří také paním učitelkám PhDr. Šleisové a PaedDr. Andrové, které studentky doprovázely.

Fotografie zde