Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo školní kolo výtvarných prací žáků 1.P, 1.L a 1.S do 47. ročníku Mezinárodní výtvarné dětské soutěže Lidice 2019. Předmětová komise výtvarné výchovy vybrala 22 žákovských prací, které vznikly pod vedením vyučujících J. Haladové, R. Pachtové a L. Rohlové. Výtvarná díla byla dopravena  do galerie v Lidicích. Všem  žákům , jejichž práce byly vybrány, děkujeme za jejich pracovitost, výtvarnou kreativitu a přejeme úspěšné umístění v této mezinárodní soutěži. Za PK VYV

fotografie zde

Jana Haladová