Závěr výtvarného projektu – DOTEKY PŘÍRODY

Zakončení našeho projektu s 6. MŠ v Plzni spočíval v návštěvě této školky dne 20.6.2019.  Dívky si prohlédly velmi zajímavě komponovaný exteriér školky a  jednotlivé třídy. Závěr probíhal slavnostním zakončením na zahradě školky, kde byla malá výstava dětí ze sluníčkové třídy a výběr prací dívek 2. P.
Dle jejich slov  byl tento výtvarný projekt velmi smysluplný jak po stránce výtvarné, tak i pro jejich budoucí práci učitelky v MŠ.
Děkuji za spolupráci Mgr. Martině Baníkové, bývalé naši studentce a nynější ředitelce této školky za oslovení jít do tohoto projektu a mým dívkám ze 2. P za celkovou práci  a přístup.

                                                                                                     Jana Haladová

 

Žákyně 2. P pod vedením Jany Haladové vytvářely od září do března školního roku 2018-19 výtvarné práce na dané téma.
1. práce – Makro - kresba detailu, výřezu (rostlina, květina, živočich) - tužka, uhel, rudka
2. práce – Výtvarné zobrazování skutečnosti -  malba akvarelem podle obrázku, skutečnosti
3. práce -  Práce s materiálem – Zázračná květina – pletivo, drát, kovové prvky, korálky
Součástí projektu bylo vymyšlení osobité pohádky, příběhu ke zvolené výtvarné práci. Ukázky některých pohádek jsou uvedeny (autorky se omlouvají za drobné gramatické chyby)!

Většina prací byla zaslána do 6. mateřské školy v Plzni.
Celý výtvarný projekt nebyl jednoduchý, neboť se s žákyněmi pouze „lehce dotkneme“ každé výtvarné techniky, daného materiálu v rámci jiné práce během školního roku – výtvarné teorie – dějin umění a metodiky.
Děkuji všem dívkám za poctivou práci, za jejich snahu všechny výtvarné práce dokončit v dobré kvalitě, za jejich ukázku zručnosti a fantazie, kterou vložily především do práce v materiálu.                                                              

                                                                                                        Jana Haladová

Fotografie zde

Více o projektu zde