Z. Frantové, E. Krondlové, A. Chernyavské, A. Dandové, P. Němcové a M. Klossové byly vybrány do mezinárodní výtvarné soutěže v Lidicích pod vedením učitelek J. Haladové a R. Pachtové. Dívkám děkujeme za jejich vzorný a zodpovědný přístup a přejeme co nejlepší umístění v tak velké mezinárodní konkurenci. Za PK VYV - J. Haladová 

výtvarné práce ZDE