V letošním školním roce specialisté 4.L, 4. AP, 4. BP vytvářeli během 10 vyučovacích hodin své maturitní práce na téma např. Mé vnitřní JÁ, Příroda - věčná inspirace, Krása barev, tvarů a materiálu, Inspirace literárním dílem. Maturanti ukázali svoji zručnost, fantazii, kreativitu a originalitu. Děkuji všem specialistkám a Kubovi za jejich velmi podařené práce a jejich obhajobu ! Přeji všem radost z dalšího tvoření a poznávání krás po celém světě!!! Jana Haladová

Fotografie výtvarných děl ZDE