Královská cesta - specialisté ze 3.L, 2.L a 3. P se zúčastnili výtvarné exkurze v Praze, prohlédli si  významné architektonické památky a na základě svých seminárních práci také podávali zajímavé informace. J. Haladová, R. Pachtová

fotografie zde