Dne 12. října 2022 proběhlo na naší škole školní kolo Pedagogické poemy. FOTOGRAFIE ZDE

V kategorii předčítání vystoupily: Ester Bauerová (2.PB), Jana Čarná (3.PB), Sára Doležalová (3.PA), Veronika Macková (2.PA), Michaela Medalová (2.PB), Barbora Minaříková (2.S), Hana Pechmanová (3.PA), Martina Petríková (3.PA), Natálie Pokorná (3.PB), Anežka Steffenová (2.PB), Pavlína Šafářová (3.PA) a Hana Trenková (3.PB).

Na cestu přednesu se vydaly: Anežka Ponikelská (2.PB), Hana Šmejkalová (3.PB) a Julie Traplová (2.PA).

Společně a někteří i sólově improvizovali: Lucie Marie Grohová (3.L) Petr Hunyor (3.L), Valerie Iljachina (3.L), Jennifer Ivaničová (3.L), Sabina Kateřina Mašková (2.PB), Barbora Matoušková (3.L), Jaroslav Novotný (3.PB), Václav Štercl (3.L), Kateřina Valdhansová (3.L) a Gabriela Záhorcová (3.L).

Lektorský sbor ve složení Milada Štiková, Hana Franková, Petra Rumlenová, Hynek Mašata a Martin Šíp následně ocenil Hanu Pechmanovou, Hanu Trenkovou, Valerii Iljachinu, Gabrielu Záhorcovou, Lucii Marii Grohovou a na 54. ročník Pedagogické poemy, letos pořádané pražskou VOŠ, SOŠP a Gymnáziem Evropská 33, vyslal trojici Anežka Ponikelská, Sára Doležalová a Petr Hunyor.

 

Děkujeme všem a trojici vyslanců přejeme 7. - 10. listopadu mnoho inspirativních zážitků.

VL+NP