navštívil Mikuláš, Anděl a Čert ZŠ Konečnou. Na začátku dne obešli třídy II. stupně a všechny děti odměnili sladkou odměnou. Tu dostali i žáci I. stupně a shlédli představení od žákyň naší školy - 1.PA (2), které si připravily v hodinách Dramatické výchovy s metodikou. Dětem se akce moc líbila! M. Šíp

fotografie ZDE