Nech brouka žít…..

Jak by vypadal svět, kdyby hmyz přerostl člověka a role se tak obrátily? Jak je důležitý citlivý přístup k přírodě a zdánlivým maličkostem?

Za výtvarné zpracování této myšlenky  a delší úvahu o fiktivním světě získaly 16.prosince 2022  ocenění v krajské soutěži  s ekologickým zaměřením  dívky ze 3.L–  N.Babinová,  E.Kastrati, B.Zdeňková . Dívkám  blahopřejeme!