na Výstavišti Veletržního paláce v Holešovicích. Výstava, která umožnila žákům poznat krásy lidského těla z anatomického pohledu, funkce jednotlivých soustav a také možnosti léčby s první pomocí, byla pro všechny výbornou pomůckou ve studiu. Všem zúčastněným se akce velmi líbila a věříme, že se znovu vydáme na podobnou příležitost. Za pedagogický dozor Eva Plhová, Věra Houdková.

Odkaz k nahlédnutí http://www.bodyexhibition.cz/