Základní pedagogické dokumenty vyššího odborného studia oboru vzdělání 75-31-N/.. Předškolní a mimoškolní pedagogika, vzdělávacího programu 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

Školní řád VOŠ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání VOŠ

Učební plán denní formy vzdělávání

Učební plán dálkové formy vzdělávání

 

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Profil absolventa