Základní pedagogické dokumenty vyššího odborného studia oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, vzdělávacího programu 75-32-N/06. Sociální pedagogika jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

Školní řád VOŠ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání VOŠ

Vzdělávací program sociální pedagogika 2012 - 2021

Profil absolventa