Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace                          
icon +420 354 224 711

Střední škola

Zde najdete všechny informace k přijímacímu řízení na střední školu.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ PRO 1. kolo roku  2023 budou zveřejněna nejpozději 31. 1. 2023 ZDE

informace pro uchazeče vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí ZDE

informace k přihláškám ZDE

1. 3. 2023 - poslední možný termín odevzdání přihlášky ke studiu (přihlášku je možno podat osobně v sekretariátu školy nebo zaslat na adresu školy).

Přihláška zde

Název a adresa školy:

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Lidická 455/40, 360 01  Karlovy Vary

 

Podmínkou přijetí  ke vzdělávání pro obory vzdělání:
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
PEDAGOGICKÉ LYCEUM
SOCIÁLNÍ ČINNOST
je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou nejpozději 1. března 2023.

 

13. 4. 2023 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky a přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti (pro studijní obor Gymnázium) a přijímací zkoušky z hudebních a jazykových dovedností (pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika).

14. 4. 2023- 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky a přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti (pro studijní obor Gymnázium) a přijímací zkoušky z hudebních a jazykových dovedností (pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika).

Náhradní termíny: 1. náhradní termín 10. 5. 2023

                               2. náhradní termín 11. 5. 2023

 

 

Celkový počet bodů z ilustračních testů ZDE

Pořadí uchazečů při ILUSTRAČNÍCH TESTECH ZDE

 

Klíč hodnocení testů  CJL  MAT

Opravené záznamové archy si mohou uchazeči vyzvednout od 30. 1.  2023 v době od 13:00 do 15:00 (v pátek do 14:00) v sekretariátě školy.

 

 

 

 

 

 PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ.

Odkazy na logopedická pracoviště naleznete zde.

Kontakt

Lidická 455/40
360 01 Karlovy Vary
tel: 354 224 711
fax: 353 234 596
e-mail: info@pedgym-kv.cz
Bankovní spojení:
19-5994340257/0100
IČO: 49753789
IZO: 600009122
ID datové schránky: atet4pc

více kontaktů

Mapa