MŠMT vyhlásí termín konání JPZ v den, kdy bude oznámeno otevření střeních škol.

JPZ - Jednotné přijímací zkoušky (MAT, CJL) se budou konat 14 dní po otevření střeních škol. 

ŠPZ - Školní přijímací zkouška (jen pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika - HUV, a Gymnázium - TEV) budou ředitelem školy vyhlášeny dva termíny. Nejzazší termín pro druhý termín je termín konání JPZ. 

Nejméně 5 pracovních dní před konáním PZ  ředitel školy zašle pozvánku a termíny zveřejní na našich webových stránkách.

 

S sebou si vezměte: pozvánku, občanský průkaz ( pokud jej ještě nemáte - jiný průkaz s fotografií), psací a rýsovací potřeby, uchazeči do  studijního oboru GYMNÁZIUM - sportovní úbor.

Po celou dobu přijímacích zkoušek bude v přízemí školy otevřen BUFET.

 

Zákon upravující pravidla přijímání ke vzdělávání ve střední škole a ukončování středního vzdělávání 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

naleznete na stránkách MŠMT nebo na stránkách cermat